Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Historikk om bruken av Noark-systemer ved UiT

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

I september 1989 innførte Sentraladministrasjonen elektronisk journalføring i Noark 3-systemet ND Noark fra Norsk Data. Systemet ble kun brukt av Sentraladministrasjonen. Instituttene og andre enheter fortsatte med manuell journalføring.

I 1997-1998 ble det innført et nytt system, DocuLive, og data fra ND Noark ble konvertert inn i den nye basen. DocuLive ble innført for hele universitetet og med funksjoner for skanning av dokumenter og saksbehandlingsmodul for saksbehandlere for saksbehandling og elektronisk produksjon av dokumenter. I tillegg ble systemet også tatt i bruk av andre arkivskapere som UiT hadde et driftsansvar for.

Historikk for innføringen av DocuLive:

I databasen er i hovedsak alle dokumenter før mai 1997 registrert som dokumenttype I og U.

Inngående korrespondanse til SADM/Universitetsdir. fra alle andre enheter er registrert som dokumenttype I til 1. august 1997. Etter innføring av ny organisasjonsstruktur 1. august 1997 er all intern korrespondanse registrert som dokumenttype N/X.

 • 17. februar 1997 ble NOARK-Plus tatt i bruk ved arkivet/Sentraladministrasjonen. Databasen inneholder imidlertid også konverterte journaldata fra Sentraladministrasjonens gamle NOARK-system, med data fra september 1989.
 • Medio april 1997 begynte de første saksbehandlerne i Sentraladministrasjonen å produsere sine brev i DL, og disse brevene ligger tilgjengelig elektronisk (avhengig av tilgangsrettigheter). Fra samme periode har Sentraladministrasjonen startet skanning av et utvalg av inngående brev, som dermed også er tilgjengelig elektronisk (i tif-format).
 • 2.mai 1997 begynte administrasjonen ved SV-fak. å registrere i databasen.
 • 1. juli 1997 ble PLUT opprettet som eget delarkiv og journalførende enhet under Sentraladministrasjonen.
 • Primo september 1997 tok SV-fak. i bruk skanning og flere av instituttene tok i bruk DL.
 • 1. desember 1997 startet arkivene ved UNIKOM, SOFF, NFH, Hum.fak. og Universitetsmuseet registreringen i DL. Samtidig tok saksbehandlerne ved UNIKOM og SOFF i bruk NOARK-Sak. Saksbehandlerne ved NFH, Hum.fak. og Universitetsmuseet kom med i løpet av måneden.
 • 1. januar 1998 tok Sentrene under Forskningsavdelingen og Samisk senter i bruk DL. UNIKOM og SOFF tok i bruk skanner.
 • I mars 1998 tok Universitetsmuseet i bruk skanner.
 • 1. mai 1998 startet resterende arkiver ved universitetet opp med DL; Jur.fak., Mat.-nat.fak., Med.fak. og UB. Dvs. at det fra denne dag føres en fullstendig journal for hele universitetet!
 • 15. juni 1998 gikk vi over til ny versjon av DL. I den anledning tok saksbehandlerne ved resterende enheter (utenom UB) i bruk DL.
 • 15. september 1998 tok saksbehandlerne ved UB i bruk DL.

DocuLive-basen, som også inneholder data fra ND Noark-perioden, ble avsluttet 15.2.2009, med unntak av Rek Nord som fikk bruke basen til 2010. Basen er deponert til Riksarkivet og konvertert til ePhorte-grensesnitt samt tatt ned som system.

I 2009 ble Noark-systemet ePhorte innført i forbindelse med fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø per 1.1.2009. Innføringen av ePhorte ble utsatt noe på grunn av tekniske problemer, og ble faktisk tatt i bruk 16.2.2009.

 • 1. august 2013 ble utvalgsmodulen i ePhorte tatt i bruk i samband med fusjonen med Høgskolen i Finnmark
 • November 2015 ble ePhorteOutlook tatt i bruk
 • 1. januar 2016 ble daværende produksjonsbase avsluttet og ny base ble opprettet med skarpt skille i samband med fusjonene med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad
 • 1. mars 2016 ble modulen SDP (Sikker digital post) tatt i bruk