Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

UiTs historie

Universitetet i Tromsø ble opprettet ved stortingsvedtak av 28. mars 1968.

Fra 1.1.2009 fusjonerte det "gamle" Universitetet i Tromsø med Høgskolen i Tromsø under navnet Universitetet i Tromsø (UiT). Fra 1.8.2013 fusjonerte Universitetet i Tromsø med Høgskolen i Finnmark og fikk nytt navn: UiT Norges arktiske universitet.

Visjonen for det nye UiT Norges arktiske universitet er å skape et nasjonalt og internasjonalt kraftsenter for kompetanse, vekst og nyskaping i nordområdene.

Med en beliggenhet på 69 grader nord er UiT Norges arktiske universitet verdens nordligste universitet. Universitetet er den største forsknings- og utdanningsinstitusjonen på Nordkalotten. Beliggenheten gjør det naturlig å fokusere på utvikling av kunnskap om regionens natur, kultur og samfunn. .

For informasjon om rektorer og høgskoledirektører ved Høgskolen i Tromsø vises det til høgskolens arkivplan, sist oppdatert i 2006.

 
Laster...