Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Daglige arkivrutiner

Det er en målsetting at UiT i størst mulig grad skal ha felles praksis for utførelsen av de daglige arkivoppgavene. Dette vil gjøre det enklere for arkivarene å utføre oppgaver på vegne av hverandre samtidig som det gir samstemte signaler til brukerne og et helhetlig sluttresultatet utad.

I denne delen av arkivplanen beskrives derfor rutiner som skal være med på å kvalitetssikre de mest sentrale oppgavene som arkivtjenesten utfører. Som supplement til disse rutinene skal dokumentet "Beste praksis" - en veiledning for arkivarer for registrering i ePhorte, benyttes. "Beste praksis" beskriver registreringspraksis og faste behandlingsmønster for en del sakstyper. "Beste praksis" oppdateres fortløpende og er tilgjengelig på fellesområdet for Seksjon for arkiv, POA.

Laster...