Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Formål

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

Hjemmel for arkivplanen

Arkivlovens § 6 pålegger alle offentlige organer å ha et arkiv som "...skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Arkivforskriften § 2-2 pålegger alle offentlige organer å ha en arkivplan:

  • "Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet."

Arkivplan for UiT Norges arktiske universitet

Arkivplanen skal være UiTs sitt kvalitetssystem for arkivdanning og arkivforvaltning. Planen skal bidra til at arkivansvaret i henhold til arkivlov med forskrifter ivaretas på en god måte.

Arkivplanen beskriver universitetets og arkivtjenestens organisering samt fullmakter og ansvarsfordeling på arkivområdet. Planen skal også gi en oppdatert oversikt over universitetets arkivmaterialet og hvordan dette er organisert, periodisert, oppbevart.

Arkivplanen tar også sikte på å gi en mest mulig helhetlig oversikt over regelverk og bestemmelser som er viktig for saksbehandling og arkivering, og for å ivaretar informasjonssikkerheten, personvernet og innsynsrettigheter som følger av lover og retningslinjer for dette.

Intensjonen er at planen skal benyttes aktivt som planleggings- og styringsverktøy for arkivarbeidet, både i det daglige arbeid og i et langsiktig perspektiv

Arkivplanen er utarbeidet etter fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø (HiTø) fra 1. januar 2009.

Se også rutiner for revisjon og versjonshåndtering av arkivplanen

Sist oppdatert april 2015.